Βρείτε τα ακίνητα του Plot.gr στην επίσημη εφαρμογή του Car.gr

Γη (20 Αγγελίες)

Ιδιώτης Ζήτηση

από 1.000€

thumb

Οικόπεδο 10-11τ.μ. πρoς ζήτηση


από 1.000€
Ιδιώτης Ζήτηση

εώς 10.000€

thumb

Αγροτεμάχια εώς 250τ.μ. πρoς ζήτηση


εώς 10.000€
Ιδιώτης Ζήτηση

εώς 300.000€

thumb

εώς 300.000€
Ιδιώτης Ζήτηση

50.000-75.000€

thumb

50.000-75.000€
Ιδιώτης Ζήτηση

30.000-70.000€

thumb

Οικόπεδο 500-1.000τ.μ. πρoς ζήτηση


30.000-70.000€
Ιδιώτης Ζήτηση

1.000.000-3.000.000€

thumb

Οικόπεδο 15.000-40.000τ.μ. πρoς ζήτηση


1.000.000-3.000.000€
Ιδιώτης Ζήτηση

1€

thumb

Οικόπεδο 1τ.μ. πρoς ζήτηση


1€
Ιδιώτης Ζήτηση

1-2€

thumb

1-2€
Ιδιώτης Ζήτηση

1-2€

thumb

Αγροτεμάχια 1-2τ.μ. πρoς ζήτηση


1-2€
Ιδιώτης Ζήτηση

700-1.000€

thumb

Αγροτεμάχια 10.000-15.000τ.μ. πρoς ζήτηση


700-1.000€
Ιδιώτης Ζήτηση

700-1.000€

thumb

700-1.000€
Ιδιώτης Ζήτηση

700-1.000€

thumb

Αγροτεμάχια 10.000-15.000τ.μ. πρoς ζήτηση


700-1.000€
Ιδιώτης Ζήτηση

5.000-100.000€

thumb

5.000-100.000€
Ιδιώτης Ζήτηση

120.000-400.000€

thumb

120.000-400.000€
Ιδιώτης Ζήτηση

0-60.000€

thumb

0-60.000€
Ιδιώτης Ζήτηση

εώς 100.000€

thumb

εώς 100.000€
Ιδιώτης Ζήτηση

εώς 290.000€

thumb

εώς 290.000€
Ιδιώτης Ζήτηση

1-20.000€

thumb

1-20.000€
Ιδιώτης Ζήτηση

1-999.999€

thumb

1-999.999€
Ιδιώτης Ζήτηση

εώς 50.000€

thumb

Οικόπεδο εώς 9.000τ.μ. πρoς ζήτηση


εώς 50.000€