Κατοικία (4 Αγγελίες)

Ιδιώτης Ζήτηση

60.000-75.000€

thumb

Διαμέρισμα 80-95τ.μ. πρoς ζήτηση


60.000-75.000€
Ιδιώτης Ζήτηση

10.000-60.000€

thumb

10.000-60.000€
Ιδιώτης Ζήτηση

20.000-80.000€

thumb

20.000-80.000€
Ιδιώτης Ζήτηση

350.000€

thumb

350.000€