Ενοικίαση Γη
25 Αγγελίες
Ιδιώτης

€1.250

thumb

Αγροτεμάχια 16.600 τ.μ. πρoς ενοικίαση


€1.250

€1.000

thumb

€1.000

€100

thumb

€100

€0

thumb

€0
Ιδιώτης

€1.700

thumb

€1.700
Ιδιώτης

€700

thumb

Αγροτεμάχια 7.500 τ.μ. πρoς ενοικίαση


€700
Ιδιώτης

€100

thumb

€100
Ιδιώτης

€0

thumb

€0

€200

thumb

€200

€450

thumb

€450
Ιδιώτης

€0

thumb

€0
Ιδιώτης

€1

thumb

€1
Ιδιώτης

€400

thumb

€400
Ιδιώτης

€600

thumb

€600

€1.000

thumb

€1.000

€500

thumb

€500