Αγορά Γη (1983 Αγγελίες)

Αγορά Γη

€180.000

thumb

Οικόπεδο 4.100 τ.μ. πρoς αγορά


€180.000
Ιδιώτης

€38.000

thumb

€38.000
Ιδιώτης

€2.200.000

thumb

€2.200.000
Ιδιώτης

€370.000

thumb

Οικόπεδο 1.065 τ.μ. πρoς αγορά


€370.000
Ιδιώτης

€220.000

thumb

Οικόπεδο 4.000 τ.μ. πρoς αγορά


€220.000
Ιδιώτης

€490.000

thumb

Οικόπεδο 4.000 τ.μ. πρoς αγορά


€490.000
Ιδιώτης

€3.800

thumb

€3.800
Ιδιώτης

€143.000

thumb

€143.000
Ιδιώτης

€220.000

thumb

Αγροτεμάχια 1.740 τ.μ. πρoς αγορά


€220.000

€17.500

thumb

€17.500
Ιδιώτης

€199.000

thumb

Οικόπεδο 4.500 τ.μ. πρoς αγορά


€199.000
Ιδιώτης

€29.900

thumb

Οικόπεδο 442 τ.μ. πρoς αγορά


€29.900
Ιδιώτης

€45.000

thumb

Οικόπεδο 2.500 τ.μ. πρoς αγορά


€45.000
Ιδιώτης

€180.000

thumb

Οικόπεδο 4.100 τ.μ. πρoς αγορά


€180.000

€40.000

thumb

Αγροτεμάχια 4.000 τ.μ. πρoς αγορά


€40.000

€75.000

thumb

Αγροτεμάχια 20.000 τ.μ. πρoς αγορά


€75.000