Πώληση Γη (2367 Αγγελίες)

Πώληση Γη

€160.000

thumb

Αγροτεμάχια 40.000 τ.μ. πρoς πώληση


€160.000

€25.000

thumb

Οικόπεδο 875 τ.μ. πρoς πώληση


€25.000

€100.000

thumb

Οικόπεδο 600 τ.μ. πρoς πώληση


€100.000

€120.000

thumb

Αγροτεμάχια 2.791 τ.μ. πρoς πώληση


€120.000

€70.000

thumb

Οικόπεδο 3.200 τ.μ. πρoς πώληση


€70.000

€85.000

thumb

€85.000

€70.000

thumb

Οικόπεδο 1.600 τ.μ. πρoς πώληση


€70.000

€120.000

thumb

Οικόπεδο 466 τ.μ. πρoς πώληση


€120.000

€20.000

thumb

Αγροτεμάχια 23.318 τ.μ. πρoς πώληση


€20.000

€200.000

thumb

Αγροτεμάχια 3.500 τ.μ. πρoς πώληση


€200.000

€1.100.000

thumb

Οικόπεδο 2.698 τ.μ. πρoς πώληση


€1.100.000

€55.000

thumb

€55.000

€800.000

thumb

€800.000

€6.000

thumb

Αγροτεμάχια 7.200 τ.μ. πρoς πώληση


€6.000

€50.000

thumb

€50.000

€100.000

thumb

Αγροτεμάχια 5.777 τ.μ. πρoς πώληση


€100.000