Πώληση Γη
1871 Αγγελίες

€11.000

thumb

Οικόπεδο 574 τ.μ. πρoς πώληση


€11.000

€1

thumb

Οικόπεδο 1.385 τ.μ. πρoς πώληση


€1

€1

thumb

€1
Ιδιώτης

€15.000

thumb

Αγροτεμάχια 13.875 τ.μ. πρoς πώληση


€15.000

€50.000

thumb

Οικόπεδο 2.815 τ.μ. πρoς πώληση


€50.000

€115.000

thumb

Οικόπεδο 185 τ.μ. πρoς πώληση


€115.000
Ιδιώτης

€1.000.000

thumb

Οικόπεδο 1.751 τ.μ. πρoς πώληση


€1.000.000

€350.000

thumb

Αγροτεμάχια 4.727 τ.μ. πρoς πώληση


€350.000

€1.400.000

thumb

Οικόπεδο 13.655 τ.μ. πρoς πώληση


€1.400.000

€45.000

thumb

Αγροτεμάχια 1.299 τ.μ. πρoς πώληση


€45.000

€120.000

thumb

Αγροτεμάχια 5.188 τ.μ. πρoς πώληση


€120.000

€68.000

thumb

€68.000

€220.000

thumb

Αγροτεμάχια 4.020 τ.μ. πρoς πώληση


€220.000

€129.000

thumb

Αγροτεμάχια 5.100 τ.μ. πρoς πώληση


€129.000

€100.000

thumb

Αγροτεμάχια 6.460 τ.μ. πρoς πώληση


€100.000

€800.000

thumb

Αγροτεμάχια 17.653 τ.μ. πρoς πώληση


€800.000