Πώληση Γη (2160 Αγγελίες)

Πώληση Γη

€50.000

thumb

Οικόπεδο 2.815 τ.μ. πρoς πώληση


€50.000

€115.000

thumb

Οικόπεδο 185 τ.μ. πρoς πώληση


€115.000

€55.000

thumb

Οικόπεδο 115 τ.μ. πρoς πώληση


€55.000

€65.000

thumb

Αγροτεμάχια 2.500 τ.μ. πρoς πώληση


€65.000

€80.000

thumb

Άλλο 17.000 τ.μ. πρoς πώληση


€80.000

€5.000

thumb

€5.000

€19.000

thumb

Αγροτεμάχια 3.750 τ.μ. πρoς πώληση


€19.000

€80.000

thumb

€80.000

€20.000

thumb

Οικόπεδο 200 τ.μ. πρoς πώληση


€20.000
Ιδιώτης

€210.000

thumb

€210.000
Ιδιώτης

€29.900

thumb

€29.900
Ιδιώτης

€149.000

thumb

Οικόπεδο 4.500 τ.μ. πρoς πώληση


€149.000
Ιδιώτης

€48.000

thumb

Αγροτεμάχια 5.000 τ.μ. πρoς πώληση


€48.000
Ιδιώτης

€10.000

thumb

Οικόπεδο 900 τ.μ. πρoς πώληση


€10.000

€50.000

thumb

€50.000

€80.000

thumb

€80.000