Άλλο (155 Αγγελίες)

Ιδιώτης

9.000€

thumb

9.000€

40.000€

thumb

40.000€

7.000€

thumb

7.000€

55.000€

thumb

Επιχείρηση 120τ.μ. πρoς αγορά


55.000€

116.700€

thumb

116.700€
Ιδιώτης

650.000€

thumb

650.000€
Ιδιώτης

4.500€

thumb

4.500€
Ιδιώτης

4.500€

thumb

4.500€

16.000€

thumb

Επιχείρηση 55τ.μ. πρoς αγορά


16.000€
Ιδιώτης

8.000€

thumb

Προκατασκευασμένο 48τ.μ. πρoς αγορά


8.000€

5.000€

thumb

Επιχείρηση 35τ.μ. πρoς αγορά


5.000€

13.000€

thumb

Επιχείρηση 150τ.μ. πρoς αγορά


13.000€

29.000€

thumb

29.000€

165.000€

thumb

Επιχείρηση 1.920τ.μ. πρoς αγορά


165.000€

130.000€

thumb

130.000€

32.000€

thumb

Επιχείρηση 40τ.μ. πρoς αγορά


32.000€

50.000€

thumb

50.000€

20.000€

thumb

Επιχείρηση 30τ.μ. πρoς αγορά


20.000€
Ιδιώτης

2.500€

thumb

2.500€
Ιδιώτης

130.000€

thumb

Άλλο 55τ.μ. πρoς αγορά


130.000€

30.000€

thumb

30.000€
Ιδιώτης

110.000€

thumb

Parking 282τ.μ. πρoς αγορά


110.000€
Ιδιώτης

0€

thumb

Άλλο 120τ.μ. πρoς αγορά


0€
Ιδιώτης

16.000€

thumb

Parking 11τ.μ. πρoς αγορά


16.000€