Πώληση Άλλο (96 Αγγελίες)

Πώληση Άλλο

€75.000

thumb

Επιχείρηση 450 τ.μ. πρoς πώληση


€75.000
Ιδιώτης

€7.900

thumb

Parking 11 τ.μ. πρoς πώληση


€7.900

€35.000

thumb

Parking 118 τ.μ. πρoς πώληση


€35.000

€330.000

thumb

Άλλο 400 τ.μ. πρoς πώληση


€330.000
Ιδιώτης

€16.000

thumb

Parking 11 τ.μ. πρoς πώληση


€16.000

€56.000

thumb

€56.000

€55.000

thumb

Επιχείρηση 120 τ.μ. πρoς πώληση


€55.000

€45.000

thumb

Επιχείρηση 150 τ.μ. πρoς πώληση


€45.000

€13.000

thumb

€13.000

€116.700

thumb

€116.700

€40.000

thumb

€40.000

€29.000

thumb

€29.000

€210.000

thumb

Επιχείρηση 415 τ.μ. πρoς πώληση


€210.000
Ιδιώτης

€100

thumb

Άλλο 6 τ.μ. πρoς πώληση


€100
Ιδιώτης

€0

thumb

€0
Ιδιώτης

€18.000

thumb

€18.000