Αγορά Άλλο (89 Αγγελίες)

Αγορά Άλλο

€120.000

thumb

€120.000
Ιδιώτης

€1

thumb

Άλλο 200 τ.μ. πρoς αγορά


€1

€75.000

thumb

Επιχείρηση 450 τ.μ. πρoς αγορά


€75.000
Ιδιώτης

€17.000

thumb

Parking 154 τ.μ. πρoς αγορά


€17.000

€55.000

thumb

Επιχείρηση 120 τ.μ. πρoς αγορά


€55.000

€210.000

thumb

Επιχείρηση 415 τ.μ. πρoς αγορά


€210.000

€116.700

thumb

€116.700

€56.000

thumb

€56.000

€29.000

thumb

€29.000
Ιδιώτης

€650.000

thumb

€650.000

€47.000

thumb

€47.000

€13.000

thumb

Parking 11 τ.μ. πρoς αγορά


€13.000

€210.000

thumb

Parking 415 τ.μ. πρoς αγορά


€210.000

€149.000

thumb

Άλλο 160 τ.μ. πρoς αγορά


€149.000

€35.000

thumb

Parking 118 τ.μ. πρoς αγορά


€35.000

€330.000

thumb

Άλλο 400 τ.μ. πρoς αγορά


€330.000