Επαγγελματικό (1038 Αγγελίες)

Ιδιώτης

165.000€

thumb

Κατάστημα 370τ.μ. πρoς αγορά


165.000€

37.000€

thumb

Κατάστημα 30τ.μ. πρoς αγορά


37.000€

50.000€

thumb

50.000€

90.000€

thumb

Κατάστημα 100τ.μ. πρoς αγορά


90.000€

18.000€

thumb

18.000€

15.000€

thumb

15.000€

95.000€

thumb

95.000€

15.000€

thumb

15.000€

15.000€

thumb

15.000€

120.000€

thumb

120.000€

130.000€

thumb

130.000€

60.000€

thumb

60.000€
Ιδιώτης

350.000€

thumb

350.000€
Ιδιώτης

41.000€

thumb

41.000€
Ιδιώτης

1€

thumb

1€
Ιδιώτης

700.000€

thumb

700.000€

450.000€

thumb

Άλλο 630τ.μ. πρoς αγορά


450.000€

25.000€

thumb

25.000€
Ιδιώτης

350.000€

thumb

350.000€
Ιδιώτης

700.000€

thumb

700.000€
Ιδιώτης

500.000€

thumb

Επιχειρηματικό κτίριο 1.351τ.μ. πρoς αγορά


500.000€

550.000€

thumb

550.000€

18.000€

thumb

Αποθήκη 180τ.μ. πρoς αγορά


18.000€
Ιδιώτης

1€

thumb

Κατάστημα 200τ.μ. πρoς αγορά


1€