Επαγγελματικό (1528 Αγγελίες)

Ιδιώτης

170.000€

thumb

Κατάστημα 370τ.μ. πρoς αγορά


170.000€
Ιδιώτης

616.500€

thumb

616.500€

95.000€

thumb

95.000€
Ιδιώτης

35.000€

thumb

Γραφείο 45τ.μ. πρoς αγορά


35.000€

5.500.000€

thumb

5.500.000€

320.000€

thumb

Γραφείο 226τ.μ. πρoς αγορά


320.000€

140.000€

thumb

Κατάστημα 80τ.μ. πρoς αγορά


140.000€

180.000€

thumb

180.000€

42.000€

thumb

42.000€

100.000€

thumb

100.000€

740.000€

thumb

740.000€

450.000€

thumb

Γραφείο 225τ.μ. πρoς αγορά


450.000€

1.900.000€

thumb

1.900.000€

950.000€

thumb

950.000€

550.000€

thumb

Γραφείο 450τ.μ. πρoς αγορά


550.000€

350.000€

thumb

Επιχειρηματικό κτίριο 3.650τ.μ. πρoς αγορά


350.000€

27.000€

thumb

27.000€

520.000€

thumb

Κατάστημα 375τ.μ. πρoς αγορά


520.000€

260.000€

thumb

Κατάστημα 163τ.μ. πρoς αγορά


260.000€

260.000€

thumb

Κατάστημα 212τ.μ. πρoς αγορά


260.000€

15.000€

thumb

15.000€

37.000€

thumb

Κατάστημα 30τ.μ. πρoς αγορά


37.000€

50.000€

thumb

50.000€

250.000€

thumb

250.000€