Αγορά Επαγγελματικό (754 Αγγελίες)

Αγορά Επαγγελματικό

€120.000

thumb

€120.000
Ιδιώτης

€165.000

thumb

Κατάστημα 370 τ.μ. πρoς αγορά


€165.000

€440.000

thumb

Ξενοδοχείο 350 τ.μ. πρoς αγορά


€440.000

€190.000

thumb

Κατάστημα 75 τ.μ. πρoς αγορά


€190.000

€752.000

thumb

€752.000

€17.000

thumb

€17.000

€250.000

thumb

€250.000

€100.000

thumb

€100.000

€90.000

thumb

Κατάστημα 100 τ.μ. πρoς αγορά


€90.000

€15.000

thumb

€15.000

€13.000

thumb

€13.000

€37.000

thumb

Κατάστημα 30 τ.μ. πρoς αγορά


€37.000

€15.000

thumb

Αποθήκη 200 τ.μ. πρoς αγορά


€15.000

€450.000

thumb

Άλλο 630 τ.μ. πρoς αγορά


€450.000

€70.000

thumb

€70.000

€270.000

thumb

Κατάστημα 120 τ.μ. πρoς αγορά


€270.000