Αγγελίες ακινήτων (55 Αγγελίες)

Αγορά Γη Οικόπεδο Ελλάδα » Ν. σέρρες » Σέρρες » Κέντρο

100.000€

Οικόπεδο 330τ.μ. πρoς αγορά-Σέρρες » Κέντρο

100.000€

125.000€

Οικόπεδο 315τ.μ. πρoς αγορά-Σέρρες » Κέντρο

125.000€

50.000€

Οικόπεδο 300τ.μ. πρoς αγορά-Σέρρες » Κέντρο

50.000€

50.000€

Οικόπεδο 123τ.μ. πρoς αγορά-Σέρρες » Κέντρο

50.000€

125.000€

Οικόπεδο 190τ.μ. πρoς αγορά-Σέρρες » Κέντρο

125.000€

95.000€

Οικόπεδο 900τ.μ. πρoς αγορά-Σέρρες » Κέντρο

95.000€

180.000€

Οικόπεδο 843τ.μ. πρoς αγορά-Σέρρες » Κέντρο

180.000€

110.000€

Οικόπεδο 256τ.μ. πρoς αγορά-Σέρρες » Κέντρο

110.000€

70.000€

Οικόπεδο 842τ.μ. πρoς αγορά-Σέρρες » Κέντρο

70.000€

70.000€

Οικόπεδο 208τ.μ. πρoς αγορά-Σέρρες » Κέντρο

70.000€

130.000€

Οικόπεδο 660τ.μ. πρoς αγορά-Σέρρες » Κέντρο

130.000€

400.000€

Οικόπεδο 450τ.μ. πρoς αγορά-Σέρρες » Κέντρο

400.000€

70.000€

Οικόπεδο 280τ.μ. πρoς αγορά-Σέρρες » Κέντρο

70.000€

85.000€

Οικόπεδο 180τ.μ. πρoς αγορά-Σέρρες » Κέντρο

85.000€

120.000€

Οικόπεδο 155τ.μ. πρoς αγορά-Σέρρες » Κέντρο

120.000€

32.000€

Οικόπεδο 700τ.μ. πρoς αγορά-Σέρρες » Κέντρο

32.000€

110.000€

Οικόπεδο 1.650τ.μ. πρoς αγορά-Σέρρες » Κέντρο

110.000€

120.000€

Οικόπεδο 238τ.μ. πρoς αγορά-Σέρρες » Κέντρο

120.000€

200.000€

Οικόπεδο 275τ.μ. πρoς αγορά-Σέρρες » Κέντρο

200.000€

65.000€

Οικόπεδο 250τ.μ. πρoς αγορά-Σέρρες » Κέντρο

65.000€

20.000€

Οικόπεδο 474τ.μ. πρoς αγορά-Σέρρες » Κέντρο

20.000€

120.000€

Οικόπεδο 230τ.μ. πρoς αγορά-Σέρρες » Κέντρο

120.000€

90.000€

Οικόπεδο 211τ.μ. πρoς αγορά-Σέρρες » Κέντρο

90.000€

190.000€

Οικόπεδο 970τ.μ. πρoς αγορά-Σέρρες » Κέντρο

190.000€