Αγγελίες ακινήτων (22 Αγγελίες)

Αγορά Γη Οικόπεδο Ελλάδα » Εβρος » Αλεξανδρούπολη » Νέα χιλή

70.000€

Οικόπεδο 450τ.μ. πρoς αγορά-Αλεξανδρούπολη » Νέα χιλή

70.000€

69.000€

Οικόπεδο 614τ.μ. πρoς αγορά-Αλεξανδρούπολη » Νέα χιλή

69.000€
Ιδιώτης

65.000€

Οικόπεδο 750τ.μ. πρoς αγορά-Αλεξανδρούπολη » Νέα χιλή

65.000€

12.000€

Οικόπεδο 122τ.μ. πρoς αγορά-Αλεξανδρούπολη » Νέα χιλή

12.000€

490.000€

Οικόπεδο 2.000τ.μ. πρoς αγορά-Αλεξανδρούπολη » Νέα χιλή

490.000€
Ιδιώτης

40.000€

Οικόπεδο 1.600τ.μ. πρoς αγορά-Αλεξανδρούπολη » Νέα χιλή

40.000€

260.000€

Οικόπεδο 2.100τ.μ. πρoς αγορά-Αλεξανδρούπολη » Νέα χιλή

260.000€

60.000€

Οικόπεδο 1.500τ.μ. πρoς αγορά-Αλεξανδρούπολη » Νέα χιλή

60.000€

60.000€

Οικόπεδο 1.100τ.μ. πρoς αγορά-Αλεξανδρούπολη » Νέα χιλή

60.000€

240.000€

Οικόπεδο 3.000τ.μ. πρoς αγορά-Αλεξανδρούπολη » Νέα χιλή

240.000€

65.000€

Οικόπεδο 1.600τ.μ. πρoς αγορά-Αλεξανδρούπολη » Νέα χιλή

65.000€

170.000€

Οικόπεδο 900τ.μ. πρoς αγορά-Αλεξανδρούπολη » Νέα χιλή

170.000€
Ιδιώτης

120.000€

Οικόπεδο 7.500τ.μ. πρoς αγορά-Αλεξανδρούπολη » Νέα χιλή

120.000€

70.000€

Οικόπεδο 407τ.μ. πρoς αγορά-Αλεξανδρούπολη » Νέα χιλή

70.000€

35.000€

Οικόπεδο 84τ.μ. πρoς αγορά-Αλεξανδρούπολη » Νέα χιλή

35.000€

74.000€

Οικόπεδο 2.000τ.μ. πρoς αγορά-Αλεξανδρούπολη » Νέα χιλή

74.000€

150.000€

Οικόπεδο 440τ.μ. πρoς αγορά-Αλεξανδρούπολη » Νέα χιλή

150.000€

100.000€

Οικόπεδο 520τ.μ. πρoς αγορά-Αλεξανδρούπολη » Νέα χιλή

100.000€

80.000€

Οικόπεδο 490τ.μ. πρoς αγορά-Αλεξανδρούπολη » Νέα χιλή

80.000€

160.000€

Οικόπεδο 3.377τ.μ. πρoς αγορά-Αλεξανδρούπολη » Νέα χιλή

160.000€

1.600.000€

Οικόπεδο 10.000τ.μ. πρoς αγορά-Αλεξανδρούπολη » Νέα χιλή

1.600.000€

600.000€

Οικόπεδο 4.300τ.μ. πρoς αγορά-Αλεξανδρούπολη » Νέα χιλή

600.000€