Αγγελίες ακινήτων (21 Αγγελίες)

Αγορά Γη Οικόπεδο Ελλάδα » Χαλκιδική » Τορώνη » Συκιά

50.000€

Οικόπεδο 500τ.μ. πρoς αγορά-Τορώνη » Συκιά

50.000€

45.000€

Οικόπεδο 500τ.μ. πρoς αγορά-Τορώνη » Συκιά

45.000€

180.000€

Οικόπεδο 1.020τ.μ. πρoς αγορά-Τορώνη » Συκιά

180.000€

80.000€

Οικόπεδο 500τ.μ. πρoς αγορά-Τορώνη » Συκιά

80.000€

80.000€

Οικόπεδο 500τ.μ. πρoς αγορά-Τορώνη » Συκιά

80.000€

35.000€

Οικόπεδο 1.229τ.μ. πρoς αγορά-Τορώνη » Συκιά

35.000€

35.000€

Οικόπεδο 500τ.μ. πρoς αγορά-Τορώνη » Συκιά

35.000€

45.000€

Οικόπεδο 221τ.μ. πρoς αγορά-Τορώνη » Συκιά

45.000€

10.000€

Οικόπεδο 297τ.μ. πρoς αγορά-Τορώνη » Συκιά

10.000€

45.000€

Οικόπεδο 1.463τ.μ. πρoς αγορά-Τορώνη » Συκιά

45.000€

150.000€

Οικόπεδο 1.088τ.μ. πρoς αγορά-Τορώνη » Συκιά

150.000€

30.000€

Οικόπεδο 625τ.μ. πρoς αγορά-Τορώνη » Συκιά

30.000€

45.000€

Οικόπεδο 856τ.μ. πρoς αγορά-Τορώνη » Συκιά

45.000€

95.000€

Οικόπεδο 4.000τ.μ. πρoς αγορά-Τορώνη » Συκιά

95.000€
Ιδιώτης

25.000€

Οικόπεδο 500τ.μ. πρoς αγορά-Τορώνη » Συκιά

25.000€

18.000€

Οικόπεδο 187τ.μ. πρoς αγορά-Τορώνη » Συκιά

18.000€

22.000€

Οικόπεδο 255τ.μ. πρoς αγορά-Τορώνη » Συκιά

22.000€

35.000€

Οικόπεδο 577τ.μ. πρoς αγορά-Τορώνη » Συκιά

35.000€

25.000€

Οικόπεδο 380τ.μ. πρoς αγορά-Τορώνη » Συκιά

25.000€

28.000€

Οικόπεδο 69τ.μ. πρoς αγορά-Τορώνη » Συκιά

28.000€
Ιδιώτης

110.000€

Οικόπεδο 800τ.μ. πρoς αγορά-Τορώνη » Συκιά

110.000€