Αγγελίες ακινήτων (80 Αγγελίες)

Αγορά Γη Οικόπεδο Ελλάδα » Ν. σέρρες » Σέρρες

100.000€

Οικόπεδο 330τ.μ. πρoς αγορά-Σέρρες » Κέντρο

100.000€

125.000€

Οικόπεδο 315τ.μ. πρoς αγορά-Σέρρες » Κέντρο

125.000€

39.000€

Οικόπεδο 331τ.μ. πρoς αγορά-Σέρρες » Πυροβολικά

39.000€

200.000€

Οικόπεδο 330τ.μ. πρoς αγορά-Σέρρες » Καλκάνη

200.000€

50.000€

Οικόπεδο 300τ.μ. πρoς αγορά-Σέρρες » Κέντρο

50.000€

50.000€

Οικόπεδο 123τ.μ. πρoς αγορά-Σέρρες » Κέντρο

50.000€

125.000€

Οικόπεδο 190τ.μ. πρoς αγορά-Σέρρες » Κέντρο

125.000€

95.000€

Οικόπεδο 900τ.μ. πρoς αγορά-Σέρρες » Κέντρο

95.000€

180.000€

Οικόπεδο 843τ.μ. πρoς αγορά-Σέρρες » Κέντρο

180.000€

170.000€

Οικόπεδο 780τ.μ. πρoς αγορά-Σέρρες » Άνω καμινάκια

170.000€

0€

Οικόπεδο 980τ.μ. πρoς αγορά-Σέρρες » Καλκάνη

0€

110.000€

Οικόπεδο 256τ.μ. πρoς αγορά-Σέρρες » Κέντρο

110.000€

40.000€

Οικόπεδο 1.675τ.μ. πρoς αγορά-Σέρρες » Ελαιώνας

40.000€

70.000€

Οικόπεδο 842τ.μ. πρoς αγορά-Σέρρες » Κέντρο

70.000€

70.000€

Οικόπεδο 208τ.μ. πρoς αγορά-Σέρρες » Κέντρο

70.000€

130.000€

Οικόπεδο 660τ.μ. πρoς αγορά-Σέρρες » Κέντρο

130.000€

400.000€

Οικόπεδο 450τ.μ. πρoς αγορά-Σέρρες » Κέντρο

400.000€

70.000€

Οικόπεδο 280τ.μ. πρoς αγορά-Σέρρες » Κέντρο

70.000€

85.000€

Οικόπεδο 180τ.μ. πρoς αγορά-Σέρρες » Κέντρο

85.000€

50.000€

Οικόπεδο 400τ.μ. πρoς αγορά-Σέρρες » Ελαιώνας

50.000€

120.000€

Οικόπεδο 4.237τ.μ. πρoς αγορά-Σέρρες » Άγιος ιωάννης

120.000€

20.000€

Οικόπεδο 204τ.μ. πρoς αγορά-Σέρρες » Χιονοχώρι

20.000€

120.000€

Οικόπεδο 155τ.μ. πρoς αγορά-Σέρρες » Κέντρο

120.000€

32.000€

Οικόπεδο 700τ.μ. πρoς αγορά-Σέρρες » Κέντρο

32.000€