Διαμέρισμα, Studio / γκαρσονιέρα, Ιδιαιτερότητες: Για φοιτητές (681 Αγγελίες)

Για φοιτητές
Καθαρισμός φίλτρων
Ιδιώτης

495€

thumb

495€
Ιδιώτης

250€

thumb

250€

320€

thumb

320€

300€

thumb

300€

300€

thumb

300€

380€

thumb

380€

350€

thumb

350€

400€

thumb

400€

300€

thumb

300€

550€

thumb

550€

550€

thumb

550€

330€

thumb

330€

360€

thumb

360€

400€

thumb

400€

240€

thumb

240€

300€

thumb

300€
Ιδιώτης

250€

thumb

250€
Ιδιώτης

300€

thumb

300€

320€

thumb

320€

590€

thumb

590€

430€

thumb

430€

420€

thumb

420€

350€

thumb

Studio / γκαρσονιέρα 40τ.μ. πρoς ενοικίαση


350€

600€

thumb

600€