Αγγελίες ακινήτων (96 Αγγελίες)

Αγορά Γη Ελλάδα » Εβρος » Αλεξανδρούπολη » Νέα χιλή

70.000€

Οικόπεδο 450τ.μ. πρoς αγορά-Αλεξανδρούπολη » Νέα χιλή

70.000€

69.000€

Οικόπεδο 614τ.μ. πρoς αγορά-Αλεξανδρούπολη » Νέα χιλή

69.000€

139.000€

Αγροτεμάχια 1.196τ.μ. πρoς αγορά-Αλεξανδρούπολη » Νέα χιλή

139.000€

39.000€

Αγροτεμάχια 1.100τ.μ. πρoς αγορά-Αλεξανδρούπολη » Νέα χιλή

39.000€

150.000€

Αγροτεμάχια 4.850τ.μ. πρoς αγορά-Αλεξανδρούπολη » Νέα χιλή

150.000€

60.000€

Αγροτεμάχια 5.000τ.μ. πρoς αγορά-Αλεξανδρούπολη » Νέα χιλή

60.000€

450.000€

Αγροτεμάχια 2.158τ.μ. πρoς αγορά-Αλεξανδρούπολη » Νέα χιλή

450.000€
Ιδιώτης

65.000€

Οικόπεδο 750τ.μ. πρoς αγορά-Αλεξανδρούπολη » Νέα χιλή

65.000€

120.000€

Αγροτεμάχια 6.625τ.μ. πρoς αγορά-Αλεξανδρούπολη » Νέα χιλή

120.000€

140.000€

Αγροτεμάχια 2.000τ.μ. πρoς αγορά-Αλεξανδρούπολη » Νέα χιλή

140.000€

100.000€

Αγροτεμάχια 5.500τ.μ. πρoς αγορά-Αλεξανδρούπολη » Νέα χιλή

100.000€

160.000€

Αγροτεμάχια 15.000τ.μ. πρoς αγορά-Αλεξανδρούπολη » Νέα χιλή

160.000€

180.000€

Αγροτεμάχια 4.000τ.μ. πρoς αγορά-Αλεξανδρούπολη » Νέα χιλή

180.000€

200.000€

Αγροτεμάχια 4.001τ.μ. πρoς αγορά-Αλεξανδρούπολη » Νέα χιλή

200.000€

250.000€

Αγροτεμάχια 12.500τ.μ. πρoς αγορά-Αλεξανδρούπολη » Νέα χιλή

250.000€

250.000€

Αγροτεμάχια 6.300τ.μ. πρoς αγορά-Αλεξανδρούπολη » Νέα χιλή

250.000€

260.000€

Αγροτεμάχια 4.100τ.μ. πρoς αγορά-Αλεξανδρούπολη » Νέα χιλή

260.000€

12.000€

Οικόπεδο 122τ.μ. πρoς αγορά-Αλεξανδρούπολη » Νέα χιλή

12.000€

350.000€

Αγροτεμάχια 3.300τ.μ. πρoς αγορά-Αλεξανδρούπολη » Νέα χιλή

350.000€

990.000€

Αγροτεμάχια 4.000τ.μ. πρoς αγορά-Αλεξανδρούπολη » Νέα χιλή

990.000€

490.000€

Οικόπεδο 2.000τ.μ. πρoς αγορά-Αλεξανδρούπολη » Νέα χιλή

490.000€

499.000€

Αγροτεμάχια 27.000τ.μ. πρoς αγορά-Αλεξανδρούπολη » Νέα χιλή

499.000€

800.000€

Αγροτεμάχια 10.000τ.μ. πρoς αγορά-Αλεξανδρούπολη » Νέα χιλή

800.000€

790.000€

Αγροτεμάχια 4.374τ.μ. πρoς αγορά-Αλεξανδρούπολη » Νέα χιλή

790.000€