Αγγελίες ακινήτων (81 Αγγελίες)

Αγορά Γη Ελλάδα » Χαλκιδική » Τορώνη » Συκιά

50.000€

Οικόπεδο 500τ.μ. πρoς αγορά-Τορώνη » Συκιά

50.000€

45.000€

Οικόπεδο 500τ.μ. πρoς αγορά-Τορώνη » Συκιά

45.000€

1.260.000€

Αγροτεμάχια 12.000τ.μ. πρoς αγορά-Τορώνη » Συκιά

1.260.000€

180.000€

Οικόπεδο 1.020τ.μ. πρoς αγορά-Τορώνη » Συκιά

180.000€

80.000€

Οικόπεδο 500τ.μ. πρoς αγορά-Τορώνη » Συκιά

80.000€

80.000€

Οικόπεδο 500τ.μ. πρoς αγορά-Τορώνη » Συκιά

80.000€

45.000€

Αγροτεμάχια 1.067τ.μ. πρoς αγορά-Τορώνη » Συκιά

45.000€

15.000€

Αγροτεμάχια 1.630τ.μ. πρoς αγορά-Τορώνη » Συκιά

15.000€

10.000€

Αγροτεμάχια 1.308τ.μ. πρoς αγορά-Τορώνη » Συκιά

10.000€

60.000€

Αγροτεμάχια 2.483τ.μ. πρoς αγορά-Τορώνη » Συκιά

60.000€

90.000€

Αγροτεμάχια 2.000τ.μ. πρoς αγορά-Τορώνη » Συκιά

90.000€

35.000€

Οικόπεδο 1.229τ.μ. πρoς αγορά-Τορώνη » Συκιά

35.000€

25.000€

Αγροτεμάχια 2.500τ.μ. πρoς αγορά-Τορώνη » Συκιά

25.000€

50.000€

Αγροτεμάχια 1.400τ.μ. πρoς αγορά-Τορώνη » Συκιά

50.000€

30.000€

Αγροτεμάχια 1.200τ.μ. πρoς αγορά-Τορώνη » Συκιά

30.000€

20.000€

Αγροτεμάχια 816τ.μ. πρoς αγορά-Τορώνη » Συκιά

20.000€

20.000€

Αγροτεμάχια 1.362τ.μ. πρoς αγορά-Τορώνη » Συκιά

20.000€

12.000€

Αγροτεμάχια 1.487τ.μ. πρoς αγορά-Τορώνη » Συκιά

12.000€

18.000€

Αγροτεμάχια 521τ.μ. πρoς αγορά-Τορώνη » Συκιά

18.000€

25.000€

Αγροτεμάχια 2.100τ.μ. πρoς αγορά-Τορώνη » Συκιά

25.000€

70.000€

Αγροτεμάχια 4.263τ.μ. πρoς αγορά-Τορώνη » Συκιά

70.000€

7.000€

Αγροτεμάχια 587τ.μ. πρoς αγορά-Τορώνη » Συκιά

7.000€

15.000€

Αγροτεμάχια 668τ.μ. πρoς αγορά-Τορώνη » Συκιά

15.000€

10.000€

Αγροτεμάχια 1.305τ.μ. πρoς αγορά-Τορώνη » Συκιά

10.000€