Βρείτε τα ακίνητα του Plot.gr στην επίσημη εφαρμογή του Car.gr

Γη (99 Αγγελίες)

1.400€

thumb

Οικόπεδο 572τ.μ. πρoς ενοικίαση


1.400€

600€

thumb

Νησί 300τ.μ. πρoς ενοικίαση


600€

500€

thumb

Οικόπεδο 2.500τ.μ. πρoς ενοικίαση


500€

150€

thumb

Αγροτεμάχια 1.500τ.μ. πρoς ενοικίαση


150€

1.500€

thumb

1.500€

1.750€

thumb

Αγροτεμάχια 17.500τ.μ. πρoς ενοικίαση


1.750€

450€

thumb

Νησί 155τ.μ. πρoς ενοικίαση


450€

600€

thumb

Οικόπεδο 6.875τ.μ. πρoς ενοικίαση


600€

2.000€

thumb

Νησί 375τ.μ. πρoς ενοικίαση


2.000€

3.000€

thumb

3.000€

3.000€

thumb

3.000€

400€

thumb

400€
Ιδιώτης

600€

thumb

Αγροτεμάχια 7.500τ.μ. πρoς ενοικίαση


600€
Ιδιώτης

1.500€

thumb

1.500€
Ιδιώτης

500€

thumb

500€

1.100€

thumb

1.100€

420€

thumb

Αγροτεμάχια 6.000τ.μ. πρoς ενοικίαση


420€

600€

thumb

600€

700€

thumb

Νησί 90τ.μ. πρoς ενοικίαση


700€

1.100€

thumb

Νησί 302τ.μ. πρoς ενοικίαση


1.100€

500€

thumb

500€

300€

thumb

Οικόπεδο 300τ.μ. πρoς ενοικίαση


300€
Ιδιώτης

900€

thumb

Αγροτεμάχια 2.200τ.μ. πρoς ενοικίαση


900€

1.000€

thumb

1.000€