Πετρίδης Ι. Ισαάκ

Εχέδωρος » Θεσσαλονίκη - περιφ/κοί δήμοι (Αλέξανδου Παπαναστασίου 7, Σίνδος 574 00, Ελλάδα)

2310798564 2310798564 Επικοινωνία

Η επιχειρησή μας βρίσκεται στην δυτική θεσσαλονίκη και δραστηριοποιείται, στον τομέα των ακινήτων από το 1998. Διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία με αποτέλεσμα την βελτιστή αξιοποίηση του ακινήτου σας.

1 Αγγελίες

€1.300.000

thumb

€1.300.000